IX. A - 2023

J. A. Komenský

Na konci září se naše třída, stejně jako ostatní dvě osmé třídy zúčastnila dějepisné přednášky o životě a díle učitele národů Jana Amose Komenského. Bylo to velmi zajímavé a pan přednášející pochválil nejen naše znalosti, ale i chování.