IX. A - 2023

Naše první výtvarné práce

Začal podzim a toto jsou naše výkresy s touto tematikou - Strom a Kůra.