Třída VII. B

Jaro dělá pokusy?

Snad se dočkáme

Zatím jsou ty pokusy velice nesmělé. Ale snad se dočkáme. Proto jsme do oken vylepili krásné sněženky, abychom se jara dočkali. Práce byly započaty v hodině pracovních činností a dokončili jsme je v hodině výtvarné výchovy. Šikovní asistenti potom hotové výrobky naaranžovali na okna.