Třída V. A

Kdo či co je ZAYFERUS?
…… společnost pro ochranu dravých ptáků, která poskytuje odborné informace o dravcích a nabízí přednášky a ukázky sokolnictví pro školy i veřejnost. Celé léto létají v lednickém parku. Vlastní největší sbírku dravců v ČR jako orel bojovný, orlík kejklíř, orel kamčatský, karančo jižní. Poutavě dokáže přiblížit život dravců ve volné přírodě. Tolik o nich.

A co my?

Seznámili nás s více než 30 druhy domácích i cizokrajných dravců, z nichž některé jsme viděli přímo v letu a při lovu věrohodných maket zvířat – např. raroh velký ulovil obratného zajíce a sup krahujový  plachtil přímo nad našimi hlavami.

Pozorní a šikovní posluchači se mohli zapojit do soutěže o nemalé ceny.

Návštěvu areálu v Lednici na Moravě v hodnotě 600,-Kč a k tomu ještě další dárečky se podařilo ukořistit našemu spolužákovi Peťovi Koběrskému a dokonce si mohl zkusit vypustit jednoho dravce k letu. Zpět k němu ale nechtěl, protože ho neznal.

Peťo, užij si to!! Gratulujeme!