Třída II. C

Knihovna Kasárna - Básničky

Ve čtvrtek 16.11. jsme si výuku českého jazyka zpestřili návštěvou knihovny BBB, pobočka Kasárna. Skvělá paní knihovnice měla pro nás připravenu besedu na tému Básničky. Dozvěděli jsme se, co je sloka, verš a rým. Zkusili jsme rýmy hledat i vymýšlet a na závěr jsme si zahráli zveršovanou pohádku o Otesánkovi.