Třída VII. A

Kyberšikana

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 jsme se zúčastnili semináře na téma "Nemoc zvaná kyberšikana". Lektorem byl pan Pavel Pakosta, se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje v oblasti prevence rizikového chování. Seminář byl součástí minimálního preventivního programu. 

Odnesli jsem si cenné informace, jak se k sobě chovat či nechovat na sociálních sítích i mimo ně a věříme, že se naší třídě budou jakékoliv formy šikany vyhýbat velkým obloukem :-)