Třída VII. A

Lidské tělo

OPĚRNÁ SOUSTAVA - KOSTRA

V přírodovědě jsme se začali zabývat tématem lidské tělo. Je potřeba znát, jak vypadáme uvnitř a jak vlastně naše tělo funguje. Začali jsme opěrnou soustavou - kostrou člověka. Toto téma se nám propojilo i s výtvarnou výchovou, kde si děti obkreslily své ruce a chodidla a vytvořily si vlastní rentgenový snímek. Myslím si, že práce se velmi zdařily, posuďte sami:)

Níže přikládám fotografii  skupinové práce na téma klobouk a fotografii děvčátek z naší 5. A.