Třída VII. B

Magnetismus a gravitace

Fyzikální pokusy

Že magnet přitahuje železné předměty jsme se dnes při zajímavých pokusech dozvěděli všichni. Že magnetická střelka kompasu vždy ukazuje k severu také platilo. Že magnetická síla působí také na dálku fungovalo. A známé pořekadlo, že se protiklady přitahují, jsme si vyzkoušeli na vlastní oči.  Práce se sadou pokusů s magnety se nám moc líbila a o to lépe si budeme všechno pamatovat.

Dnes jsme v praxi ověřili Komenského heslo "Škola hrou".