Třída VI. B

Mám první "řidičák"

Desátého května jsme završili společnou výuku dopravní výchovy a téměř všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky. Jako první jsme podstoupili test z teorie, a poté jsme prokázali svou schopnost pohybovat se bezpečně v provozu na dopravním hřišti. V závěru většina z nás obdržela PRŮKAZ CYKLISTY.