Aktuálně

Merry Christmas!

Před Vánoci zaznívala za dveřmi tříd 3. ročníku melodie písničky Snowflake. Děti pečlivě trénovaly zpěv a výslovnost anglických slov jak se svými učiteli angličtiny, tak se svými třídními. Výsledkem jejich píle a zároveň vánočním dárkem pro rodiče je společné video, na kterém se naši žáci podíleli s velkou chutí a odhodláním.