Třída V. B

Mikuláš

Jako každoročně tak i letos k nám zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Některé děti se sice trochu bály, ale všechny strach statečně překonaly. Každá třída měla nachystanou písničku či básničku, kterou Mikuláši zazpívali či zarecitovali. Družina, která byla letos poprvé tvořena jen učiteli, postupně obešla všechny třídy na 1.stupni a potěšila děti sladkou odměnou.