Třída II. A

Modelovací geometrie

Dnes jsme se učili v geometrii nový pojem - úsečka. Tak jsme si ji rovnou vymodelovali a k tomu spoustu dalších barevných těles:)