Třída II. C

Na cestě bezpečně

V listopadu jsme si pod vedením lektorky ze střediska volného času Klubko ve Starém Městě zopakovali dopravní předpisy, značky a bezpečné chování v provozu. V zimním období je šero a je důležité, abychom byli dobře vidět. A vždy sledovat dění kolem sebe.