Třída III. C

Náš začátek školního roku

Poprvé jsme se sešli 1. září na půdě naší školy, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku za účasti pana ředitele, zástupkyň školy a čestných hostů. Těmi nejdůležitějšími však pro nás byli naši noví žáci v prvních třídách. Po úvodním přivítání a vzájemném představení se jsme zamířili společně s rodiči či prarodiči do třídy, která bude v nadcházejících pěti letech naším druhým domovem. Přeji nejen "svým", ale všem prvňáčkům úspěšný a šťastný vstup do další etapy jejich dětství a těším se na vše, co se společně naučíme a zažijeme.