Třída III. B

Naše první krůčky začínají

Každé dítě je rádo tam, kde cítí, že je vítáno, že může sdělit svůj názor a své pocity. Kde je mu příjemně při hovoru s dospělým i vrstevníkem, kde nepociťuje strach ani úzkost. Kde se může podělit o radost i bolest a ví, že v případě potřeby se mu dostane pomoci. Kde vnímá nejen získávání vědomostí, utváření hodnot a postojů, ale i potřebu rozumět. Lidem, světu, situacím.