IX. A - 2023

Naši úspěšní spolužáci

Na konci září se konalo v Uherském Ostrohu okrskové kolo v přespolním běhu. Naši třídu reprezentovali tito žáci - Maxim Vaněček, Bětka Vaněčková a Štěpán Marek a byli velmi úspěšní. Max skončil první, Bětka druhá a Štěpán třetí. Gratulujeme!