Třída II. B

Naučná procházka kolem školy

Už si všechno pamatujeme

V dnešní hodině prvouky jsme dokončili a shrnuli učivo o naší škole a jejím okolí. A abychom vždy přišli bezpečně a včas, prošli jsme si trasu kolem školy a hlavně jsme si zopakovali dopravní značky a pravidla silničního provozu. Umíme bezpečně přecházet přes přechod a naučili jsme se, jak se chová první a poslední dvojice při společné procházce. 

Teď už na nic nezapomenout a dávat pozor na chodníku i na silnici.