Třída II. B

Návštěva dětí z MŠ

Všichni se do školy těší

Dnes nás navštívily děti z MŠ Pod Svahy, které se chystají na zápis do naší školy. Někteří naši spolužáci tuto školku navštěvovali také a rádi své paní učitelky viděli. Předvedli jsme, co všechno jsme se už naučili. Ukázali jsme, jak umíme číst, zazpívali jsme si, pracovali jsme na interaktivní tabuli a na závěr dostali naši malí kamarádi opravdickou jedničku, protože byli moc šikovní.

Předškoláci, moc se na vás těšíme.