Aktuálně

Návštěva na Úřadu práce v UH

Aby měli naši deváťáci jednodušší rozhodování při výběru své budoucí střední školy a potažmo tedy také vhodného povolání, navštívily postupně všechny tři třídy 9. ročníku Úřad práce v Uherském Hradišti. Po úvodní prezentaci o kritériích výběru SŠ si žáci formou hry zkusili ve skupinách charakterizovat různá povolání a zamýšleli se nad tím, jaké vlastnosti, schopnosti, ale i vyučovací předměty jsou pro vykonávání těchto povolání klíčová, jaká případná rizika mohou tato povolání přinášet apod. Poté si podobně jako v hodinách ČP prošli Atlasy škol pro Zlínský kraj a znovu si připomněli, jaké informace o školách a přijímacích zkouškách v nich naleznou a jak tento materiál mohou využít například při vyplňování přihlášky na SŠ. Na závěr si žáci vyzkoušeli profesní test, v němž hodnotili 114 druhů povolání. Po vyplnění testu se každý dozvěděl, k jakému profesnímu typu patří a jaká povolání by mu mohla vyhovovat.

V  případě zájmu je možné navštívit ÚP také  individuálně s rodiči a poradit se o vhodném výběru SŠ či profese. (CHL)