Třída VIII. C

Návštěva Slováckého muzea

Ve středu 12. dubna jsme vyrazili do Slováckého muzea na výstavu s názvem „Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o českých a moravských nářečích, se kterými jsme se mohli seznámit např. na ozvučených mapách, které obsahovaly unikátní hlasové záznamy. Své znalosti o nářečích jsme si otestovali na kahootu, čekaly na nás také edukační materiály, pracovní listy a na závěr i malá sladká odměna. Dvouhodinový program byl poučný a zajímavý.