IX. A - 2023

Návštěva věznice

Dne 21. dubna jsme navštívili uherskohradišťskou věznici, kde jsme se dověděli spoustu informací
z období totality.