Třída II. A

Návštěva ze školky

Dnes nás navštívili předškoláčci z MŠ Na Rybníku. Děti jim rády ukázaly,  jak už umí číst, počítat a vůbec - jak se z nich rychle a hladce stali školáci. Předškoláčkům také zatančily taneček a zazpívaly písničku. Věřím, že se dětem z MŠ u nás líbilo a budou se k nám do školy těšit. Za odměnu a na památku si odnesly ze školy JEDNIČKY:)