IX. A - 2023

Nová výzdoba naší třídy

Protože naše třída je i dějepisná učebna, vyzdobili jsme ji dějepisnými projekty. Sedmáci zpracovávali téma Naši sousedé v Evropě, osmáci České národní obrození a deváťáci 2. světová válka.