IX. A - 2023

Nová výzdoba třídy

Konec školního roku se blíží a naši téměř poslední výzdobu jsme pojali opět dějepisně - tentokrát na téma Evropa a svět.