IX. A - 2023

Nová výzdoba třídy

Novou výzdobu třídy jsme pojali dějepisně. Vyzdobenou ji máme projekty na téma Holocaust a Druhá světová válka. Nejvíce nás zaujal projekt Bětky Vaněčkové, který pojednává o jejím pradědečkovi, který přežil Osvětim.