IX. A - 2023

Nová výzdoba třídy

Tentokrát se objevuje téma České národní obrození. A k tomu ještě několik našich výtvarných prací.