Třída IX. A

Nové výtvarné práce

[DOPLNIT TEXT

Toto jsou naše nejnovější výkresy a zároveň výzdoba třídy.