Třída V. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí