Třída VII. B

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Předprázdninové projektové vyučování

Základy první pomoci, jak se chovat u vody, evakuační zavazadlo, péče o zuby, bezpečnost nejen na silnici a dvě běhací soutěže. To byl tradiční projektový den s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí. Doufám, že si budete všechno pamatovat.