Třída IV. B

Ochrana člověka za mimořádných událostí