Aktuálně

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Co se skrývá pod tímto názvem?

Dopoledne plné aktivit, které se týkají především znalostí z první pomoci, mimořádných událostí, dopravní výchovy a pohybových aktivit v terénu. Proběhlo v pátek 24. 6. Kromě stanovišť třídního učitele, která byla v kmenových třídách, byla rozmístěna stanoviště v areálu školy a blízkém parku. Zde si žáci vyzkoušeli přenos zraněného, na figuríně nacvičovali masáž srdce, obvazovali zraněného. Učili se, jak zachránit tonoucího, přivolat zdravotní pomoc. Balili evakuační zavazadlo a opakovali znalosti, které mají jako cyklisté. V parku si prověřili svoji obratnost a orientaci v přírodě.

Ke zdařilé akci nám přispělo také pěkné počasí. Děti byly aktivní a plné vědomostí. 

Díky všem, kteří se podíleli na této pohodové akci.

Mgr. Alena Rajchlová