Třída IV. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí