Třída III. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí