Třída III. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Závěrem školního roku jsme se zúčastnili akce související s poskytováním první pomoci, bezpečného chování v přírodě a u vody, orientace v krajině a mimo to i různých sportovních aktivit. Naučili jsme se, jak se zachovat během krizových situací, které nás mohou v životě potkat.