Třída VI. A

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Tak se jmenovala akce, které jsme se dnes zúčastnili. Vystřídali jsme se na devíti stanovištích. Přenos raněného, evakuační zavazadlo, lékárnička, první pomoc, bezpečnost u vody, mimořádné události, zdravé zuby, bylinky a hry v parku. Odnesli jsme si hodně informací a také jsme si spoustu věcí osobně vyzkoušeli.