Třída VI. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí