Třída III. C

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V rámci přípravy na krizové situace jsme navázali na znalosti z předchozího roku, vyzkoušeli jsme si první pomoc, přenos raněného, na dopravním hřišti znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a ve Smetanových sadech jsme si zahráli různé hry a soutěže.