Třída II. B

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Náš branný den

Každý rok na konci školního roku máme branný den. Opakujeme si, jak se chováme například při povodních, nehodách nebo požárech. Jak si zabalit evakuační zavazadlo, jak se správně chováme v létě u vody a taky jsme si zopakovali zásady první pomoci. Doufáme, že nic z toho nebudeme o prázdninách potřebovat, ale čert nikdy nespí.

Kdo je připraven, není překvapen.