Aktuálně

Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. stupni

I tento rok jsme si v pondělí 24. 6. oblekli sportovní oblečení, abychom se zúčastnili branného dne. Všechny třídy na prvním stupni byly v 8:00 připraveny vyrazit na svá stanoviště. Některé zamířily do parku, atria, jiné zatím zůstávaly ve svých třídách nebo spěchaly na dopravní nebo školní hřiště. Po nějaké době se třídy přesunuly na další stanoviště. Na stanovištích si děti zopakovaly v rámci první pomoci masáž srdce, zotavovací polohu, ošetření drobných poranění, naučily se stříhat mašličku pro ošetření hlubší rány nebo přivolat pomoc. Na jiném stanovišti přenášely zraněného, na dalším se učily překonávat překážky v přírodě. Rády se projely na koloběžkách na dopravním hřišti a zopakovaly si dopravní předpisy. Jak se zachovat při povodních, požárech i jiných mimořádných událostech a co zabalit do evakuačního zavazadla nebo jak zachránit tonoucího? I na to se svými učiteli žáci hledali odpovědi.

K dobré atmosféře nám přispělo také pěkné počasí. Děti byly aktivní a rozšířily si již nabyté vědomosti.

Díky všem, kteří se podíleli na této školní akci.