Aktuálně

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

Dne 29. ledna 2024 proběhl již 50. ročník okresního kola olympiády z českého jazyka, který se tradičně koná na naší škole. Letos se nám do okresního kola přihlásilo 59 žáků z 29 škol z celého okresu.

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).

Tento školní rok je pro nás obzvlášť úspěšný, protože krásné druhé místo obsadil žák třídy 9. A Maxim Fojtík, který se tímto nominoval do kola krajského. Toto se uskuteční 19. – 21. 3. 2024 ve Zlíně.

Na prvním místě se umístil Matěj Ertl z Gymnázia Uherské Hradiště a třetí místo získala žákyně Adéla Dominiková ze ZŠ Bílovice.

Všem výhercům blahopřejeme a Maxovi budeme držet palce v krajském kole.