Aktuálně

Olympiáda v českém jazyce (2021/2022)

Na konci 1. pololetí se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 11 žáků 9. ročníku.

Práce řešitelů hodnotila porota ve složení – p. uč. E. Tomaštíková, p. uč. A. Diatka a p.uč. V. Vlachynská.

Do okresního kola, které bude probíhat na naší škole dne 29. 3. 2022, postupují dva nejúspěšnější řešitelé.

Přejeme jim, aby si poradili úspěšně se všemi soutěžními úkoly a aby tak dobře reprezentovali naši školu.

Výsledky:

  1. místo Ondřej KOUTNÝ                9. C 
  2. místo Daniel HÁNA                     9. A      
  3. místo Natálie KUNDRTOVÁ       9. B

               Mgr. Eva Tomaštíková