Třída VI. A

Pablo Picasso a kubismus

To bylo téma naší dvojhodinovky: Člověk a svět práce + výtvarná výchova.

Všichni dospělí víme, kdo to byl a co dokázal. Ale pro žáky pátého ročníku to zas tak srozumitelné téma není. Po dnešní výuce ví víc. Téma se jim velmi líbilo a nezbývá, než obdivovat jejich nadšení a výsledek. No, posuďte sami.