Třída IX. C

Pohybové zákony

V rámci týdne pohybových aktivit jsme si v parku ověřili platnost Newtonových pohybových zákonů a páku.