Třída IV. A

Pokračujeme v dílně čtení

Tentokrát jsme si vyměnili knihy a četli sousedovu knihu.