Třída IX. A

Pokusy v chemii

V hodině chemie si žáci zkouší různé pokusy. Tentokrát to byly vlastnosti vzduchu a tvrdost vody.