Třída VII. B

Polární podnebné pásy

Skupinová práce

Polární pásy se rozkládají v nejvyšších zeměpisných šířkách přibližně od polárních kruhů směrem k pólům. Arktický pás se vyskytuje na většině plochy Arktidy a zaujímá tak severní okraje Asie, Evropy a severní Ameriky. Antarktický pás zaujímá celou plochu Antarktidy na jihu a přilehlé ostrovy.

Tolik teorie, kterou jsme si vyzkoušeli v praxi a sestavili jsme model polární krajiny.