IX. A - 2023

Polonéza

Den matek oslavila naše škola s předstihem, a to 28. dubna, kdy se uskutečnila v naší tělocvičně slavnostní akademie. Program zahájili žáci 9. tříd polonézou a ta se jim opravdu povedla. Vystoupilo také osm žáků z naší třídy.