Třída IV. A

Práce s kartotékou slov - slabiky dě, tě, ně

Učili jsme se vyhledávat slabiky, procvičovali jsme přepis, slovní zásobu, paměť, pravopis.