Třída II. B

Pracujeme na počítači

Výukové programy nás baví

V úvodu hodiny jsme vyplnili dotazníkové šetření Mapa školy a poté jsme se hned začali věnovat výukovým programům na webu Školákov. Trénovali jsme tvrdé a měkké slabiky, luštili jsme křížovky a doplňovali slabiky do slovních spojení. Skoro všichni měli všechno správně. 

Zasloužíte velkou pochvalu, děti.