Třída VII. B

Přečti Hradiště - soutěž BBB

Přihlásili jsme se

V září vyhlásila Knihovna BBB čtenářskou soutěž Přečti Hradiště. Velmi nás zaujala její myšlenka. Přečti Hradiště znamená, že naše třída by měla přečíst tolik stran, kolik měří synagoga, ve které se Knihovna BBB nachází. Je to úctyhodné číslo - 19 480 cm je rovno 19 480 přečteným stranám.

Do úkolu jsme se pustili s odhodláním, náš mezisoučet dnes činí 6 139 stran.