IX. C - 2023

Představení Přízraky ulice

[Ve středu 19.10. jsme zhlédli v naší tělocvičně představeni Přízraky ulice. Hlavní hrdinky byly dvě kamarádky, se kterými jsme prožili jeden celý den, během kterého se změnilo vše na základě jednoho špatného rozhodnutí. Představením prováděl pan Etiketa, který upozornil na nebezpečí spojené s užíváním návykových látek. TEXT]